Kalem sahibi ile iletişime geçin

SIIRLERIM

Nakş-ı dildâr

Kaldır nikabını vech’in göreyim Gevher-i nârına düşüp yanayım Şem-i ruhsarına bezm-i haline Alıp can havliyle sardırır beni Dökülmüş zülüfler örtmüş...